Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Čtrnácté zastavení: 

Mrtvý Ježíš je uložen do hrobu. Přestože byl vchod do hrobu zavalen kamenem a hlídán, nacházejí ženy i učedníci hrob druhý den prázdný. Všichni viděli a všichni uvěřili v Ježíšovo z mrtvých vstání.

Začíná křesťanská Misie o Boží velikosti a Ježíšových skutcích