Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Třinácté zastavení: 

Ježíš je sejmut s kříže a položen do matčiny náruče. Jeho tvář je ponořena do klidu. Jeho duše je s Otcem. Jeho tělo je s Matkou.  Matka ho objímá. Její oči jsou plné utrpení, její srdce je plné lásky.

Opravdová láska je silnější než život a smrt