Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Dvanácté zastavení: 

Ježíš je mrtev. Otec zůstává s Ježíšem.  Obloha je rozbouřená. Země se chvěje. Nebesa se trhají. 

Neboj se obětí pro druhé