Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Jedenácté zastavení: 

Ježíše ukřižují. On přesto zajišťuje ochranu své matce. Poskytuje naději Máří Magdaléně i její sestře Marii.  Dodává sílu a víru dvěma ukřižovaným, trpícím spolu s ním. 

Nezapomeň nikdy na svého bližního