Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Desáté zastavení: 

Vojáci se nestarají o Ježíšovu duši. Losují o jeho šaty. Touží po jeho plášti. Nechtějí se o něj dělit. Ježíš nevnímá své okolí. Nezáleží mu na šatech.  Je pouze se svým otcem. Svěřuje se do jeho rukou, důvěřuje mu. 

Věci jsou pomíjivé. Duše je věčná