Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Osmé zastavení: 

Ženy přihlížejí Ježíšově křížové cestě. Pláčou. Ježíš se k nim zamyšleně otáčí: Neplačte nade mnou, plačte nad svými dětmi“. Ženy zatím nechápou, co říká.

Co činíš, čiň pro budoucí generace, jak nejlépe dovedeš