Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Sedmé zastavení: 

Ježíše více než těžký kříž tíží další představa o utrpení budoucích generací. Hrozí se druhého celosvětového konfliktu, netolerantnosti, nenávisti, chamtivosti, zaslepenosti, vyvyšování se nad jiné. Znovu však uvěří, že jeho oběť není zbytečná. Uvěří v dohodu válčících stran a ukončení válečného konfliktu a v nápravu křivd. Podruhé se zvedá a nese svůj kříž dál.

Neklesej na mysli