Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Šesté zastavení: 

Veronika zná Ježíšovy dobré skutky. Vystoupí z davu a otírá mu jemně šátkem zuboženou tvář. Ježíš její službu přijímá s úlevou a s díky.

Přej, bude ti přáno. Dej, bude ti dáno. Pomáhej, bude ti pomoženo