Cyklus: Ježíšova křížová cesta

První zastavení: 

Ježíš stojí před soudem.  Farizejové fanaticky volají po jeho odsouzení. Římský voják je připraven plnit jakékoliv příkazy. Protektor Pilát neví, za co by měl Ježíše odsoudit. Nakonec ho nesoudí, ale vyhovuje křičícímu davu: Propouští zločince Barabáše a odsuzuje božího syna k ukřižování. Poté ulevuje svému svědomí, a ještě v soudní síni si symbolicky myje ruce a ulevuje svému svědomí.

Ne každý je vinen, ne každý je nevinen