Cyklus: Ježíšova křížová cesta

Druhé zastavení: 

Ježíš je svlečen a mučen. Vojáci na něho plivají, bijí ho, oblékají mu nachový plášť, usazují mu na hlavu korunu z trní. Posmívají se mu. Nazývají ho židovským králem. Ježíš přijímá úděl a svůj kříž. 

Rozhodneš-li se, nes svůj úděl pokorně