Kdy vznikly obrazy Ježíšovy křížové cesty

Biblické spisy vyvolávají polemiku nad vinou a nevinou, spravedlností a křivdou, zradou a odvahou, láskou a nenávistí, vírou a pochybností, smířením a obětí, smrtí a vzkříšením. Jsou to příběhy, které lidstvo spojují i rozdělují po generace. Jsou to příběhy silné, zneklidňující, poučné a živé, jako silná Ježíšova osobnost s vysokou etikou, podněcující bratrství a hlásající Boží království.

O Ježíšovi se zmiňují historická fakta z patnáctého roku vlády Tiberia Caesara, kdy Pontský Pilát byl místodržitelem Judeje, Herodes oblastním vládcem Galileje, Kaifáš předním židovským knězem. V tomto se biblické spisy plně shodují s těmi historickými. Není třeba hledat shodu mezi dnešním pojetím Ježíšovy křížové cesty a čtyřmi známými evangelii Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Příběh Ježíšovy cesty z Pilátova soudního dvoru na popravčí pahorek Golgotu je natolik silný, že zůstal nesmrtelný do dnešních dnů. Stejně jako sám Ježíš ve své životní roli Božího syna a stejně jako jeho odkaz naděje, víry a důvěry.

Biblické spisy poskytují údaje o lidech, místě a čase z Ježíšova života. Jako tenkrát, tak i dnes věříme v Boží energii. Tak i vědecké informace o teorii relativity, kvantové mechanice, existenci superstrun, temné hmotě, o evoluci a schopnostech genů, vědomí a podvědomí podporují naši víru v Boží sílu. 

Věřím, že Boží čas je jiný než čas lidský. Věřím, že stvoření světa v Božím čase trvalo šest dní a že v tomto Božím čase vznikl náš kosmický prostor, hmota, planety a slunce, mraky a živočichové. Věřím, že vše to vzniklo v čase necelé jedné lidské vteřiny, kdy malé nic, možná Boží myšlenka, se zhmotnilo v celý náš známý svět. Věřím, že šest Božích dnů se rovná asi čtyřem miliardám našich let a že naše slunce v našem čase bude zářit ještě pět miliard. Věřím, že v Božím čase probíhá právě teď den sedmý a Bůh odpočívá. Věřím, že přijde další Boží den, lidé se vrátí k přírodě a blažené nevědomosti. Jediným vládcem nad celým kosmickým prostorem zůstane Bůh.

Od pradávna křesťané biblické příběhy výtvarně ztvárňují, zhudebňují, dramaticky zpracovávají a snaží se je naplňovat svými činy. Je to pro všechny věčný úkol a nekončící výzva. Přijala jsem tuto výzvu a přenesla na plátno své životní postoje. Plaše Vám je zde předkládám s plným vědomím svého naivního ztvárnění i pojetí a s velkou úctou k pravým uměleckým dílům.  

Hana Božena Nováková