Video z vernisáže

publikován: 5. 5. 2019

CCC


Úvod

publikován: 5. 5. 2019

O síle a moudrosti, která vytvořila Vesmír, přemýšlejí lidé od pradávna. Ať už při náboženských rituálech, ve filozofických úvahách, během vědeckého bádání nebo zcela laicky během svého života. Používám-li v této knize slovo Bůh, pak nemluvím o moudrém hodném stařečkovi na nebi, ale hovořím o vesmírné Moudrosti a Zákonech přírody, pro které nemáme vědecké vysvětlení.


Předmluva

publikován: 5. 5. 2019

Trávím čas v údivu, proč příroda, člověk, vesmír, minulost, přítomnost a budoucnost jsou takové, jaké jsou. Kde se vše bere a proč? Co si mám představit pod pojmy začátek a konec.